What happen if i delete my imo account
Rumus ekor hongkong 2020
1911 assembly problems
runif will not generate either of the extreme values unless max = min or max-min is small compared to min, and in particular not for the default arguments. Value. dunif gives the density, punif gives the distribution function, qunif gives the quantile function, and runif generates random deviates. Jeg har et datasett som heter spam som inneholder 58 kolonner og omtrent 3500 rader med data relatert til spam-meldinger.. Jeg planlegger å kjøre litt lineær regresjon på dette datasettet i fremtiden, men jeg vil gjerne gjøre noe forhåndsbehandling på forhånd og standardisere kolonnene slik at de har null gjennomsnitt og enhetsvarians.